Προσοχή: Η εκτέλεση JavaScript είναι απενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή για αυτόν τον ιστότοπο. Ενδέχεται να μην μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις σε αυτήν την έρευνα. Επαληθεύστε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησής σας.
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ/ΕΡΕΥΝΩΝ
Οι εξής έρευνες είναι διαθέσιμες:
Για περαιτέρω βοήθεια, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Administrator ( [email protected] )